Links

  • KBZON (Ars Musica is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland)
  • Koornetwerk Nederland (voorheen VNK, het landelijke koornetwerk, waar KBZON en VNK Limburg lid van zijn)
  • VNK-Limburg (de aparte Limburgse afdeling van Koornetwerk Nederland)
  • Quichot Multi Multi Media (Voor alle internet oplossingen webdesign, hosting etc; ook verantwoordelijk voor ontwerp Ars Musica site)