2024-04-19 Harrie Hulsmans overleden

Harrie Hulsmans

Vanmorgen kregen we de droevige boodschap dat Harrie Hulsmans vannacht op 80-jarige leeftijd is overleden. 
Harrie was lid vanaf 1 juni 1995. Hij is nog een aantal jaren bestuurslid geweest.
Een goede bas, die echter in 2018 teveel last kreeg van ziijn stem om nog als actief zanger door te gaan. Hij bleef wel trouw lid, en was bij vergaderingen en uitvoeringen altijd aanwezig. 

De laatste jaren sukkelde hij met zijn gezondheid, en afgelopen dinsdag op de repetitie kregen we al te horen dat hij deze keer niet meer uit het ziekenhuis thuis zou komen.

Harrie, wij zullen je missen. We danken jou voor je geweldige inzet en de altijd vriendelijke manier om met de andere leden om te gaan.

We wensen zijn vrouw Ans, de kinderen en de familie (met ons lid Sander als zwager) heel veel sterkte om dit verlies een plaats te geven.