2015 Jubilarissen

Tijdens de laatste avond voor de vakantie 2015, op 14 juli, werden drie jubilarissen gehuldigd.

Voorzitter Jo van Lieshout sprak hen als volgt toe:2015 07 14 jubilarissen 2015

Ria Francken.
Lid sinds 1 februari 1990. Je bent een gewaardeerde alt en brengt sinds 1996 ook partner Harrie mee met wie we óók gelukkig zijn. 
Je bent behalve zangeres wekelijks ook actief als verkoopster van de loten voor de loterij, waarmee een groot deel van het budget voor de activiteitencommissie bijeen vergaard wordt. Van die commissie maak ook jij sinds 2003 deel uit. Samen met enkele anderen organiseer je het nieuwjaarstreffen en de afsluiting van het seizoen en waar nodig andere activiteiten. Zo heb je ook je bijdragen geleverd als garderobejuffrouw tijdens de jeugdcarnaval. En ik wil ook noemen jouw inzet voor de reünie bij gelegenheid van ons 40-jarig jubileum.
Vandaag vieren we jouw zilveren jubileum bij Ars Musica en daar mag ik jou onze jubileumspeld voor aanreiken. Proficiat met dit jubileum en hartelijk dank voor jouw actieve inzet voor ons koor. Hopelijk mogen we je nog een hele tijd als actief lid blijven begroeten.

Albert Linders
Lid sinds 14 januari 1975. Jij bent misschien wel de begenadigste zanger in ons gezelschap. In ieder geval een zanger die in vele zingende gezelschappen actief is en is geweest. Iemand met een eigen familiekoor; wie van ons kan dát zeggen Albert! Behalve als tenor, ben je op andere plaatsen ook actief geweest als plaatsvervangend dirigent en met het uitzoeken en beheren van muziekstukken. Een échte muziekman kunnen we gerust zeggen. Bij ons ben je al lang en nog altijd een zeer gewaardeerd tenor die zijn beste beentje voorzet. En dat wil je blíjven doen, want je hebt je enige tijd geleden een nieuwe heup laten aanmeten. Een bijdrage aan de vernieuwing van Ars Musica, zoals we dat graag zien. Albert, van harte proficiat met jouw 40-jarig jubileum bij Ars Musica. Ik wil jou graag onze jubileumspeld aanreiken als blijk van waardering voor jouw bijdrage aan  de ontwikkeling van ons koor.

Joop Janssen
Toen Albert een paar weken bij Ars Musica was, dacht jij: dat zingen, dat lijkt mij ook wel wat. En je besloot om op 4 maart 1975 tot ons groot vocaal ensemble toe te treden. Je doorstond de toen nog kritische ballotage en ging actief meezingen bij onze tenoren. Je bent een van onze zeer trouwe leden, al heb ik mij laten zeggen dat je er ooit een paar weken de brui aan hebt gegeven, maar al snel weer tot inkeer kwam. Zo'n jeugdzonde vergeven we jou graag Joop.
Wat altijd aan jou zal blijven kleven is de Venrayse boerenbruiloft van 1981. Samen met Willy Manders was je het stralend middelpunt van dat feest en de trots van ons organiserend koor. Er wordt nóg met plezier en respect over gesproken en ik weet van jou zelf dat je daar heel erg van genoten hebt.
Je hebt ook enkele jaren in de activiteitencommissie jouw inzet geleverd.
Van harte proficiat Joop met jouw 40-jarig jubileum bij Ars Musica. Ook jou reik ik graag de jubileumspeld aan als blijk van waardering voor jouw bijdrage aan ons koor.

Jo van Lieshout
voorzitter
14 juni 2015

Klik hier voor meer foto's (op onze Facebook-pagina)